8 кроків для вдосконалення товарно-складського обліку

Чек-лист перевірки правильності товарно-складського обліку
Ресторани часто зіштовхуються з різноманітними викликами, викликані складністю товарно-складського обліку: необхідність контролю за залишків продуктів, визначення точної собівартості страв, відслідковування списань, визначення кількості необхідних напівфабрикатів тощо. Відповідно помилки в системі товарно-складського обліку призводять до великих фінансових збитків.

Маючи значний досвід у ресторанному бізнесі, команда Смарт кафе розробила системний підхід для побудови автоматизованого товарно-складського обліку, який забезпечує прозорість, ефективність та точність в усіх аспектах вашого бізнесу.

Пропонуємо ознайомитися з 8 кроками, які потрібно пройти, щоб побудувати правильний товарно-складський облік.

 • Крок 1:
  Залучення бухгалтера-калькулятора
Бухгалтер-калькулятор гарантує точність вартості страв, контролює витрати продуктів, аналізує прибутковість страв. Такий фахівець повинен мати глибокі знання у сфері товарознавства та калькуляції, розуміти особливості сировини, методику інвентаризації, а також вміти коректно визначати собівартість продукції.

Завдяки компетентному спеціалісту можливо заощадити від 5% до 15% від загальних витрат на закупівлю сировини та інвентарю.
 • Крок 2:
  Створення коректної номенклатури товарів
Номенклатура товарів, напівфабрикатів та модифікаторів в ресторані вирішує проблему точного та систематичного обліку продукції. Правильне ведення номенклатури допомагає уникнути плутанини та помилок у замовленнях, спрощує розрахунок собівартості страв, оптимізує контроль за запасами, та забезпечує більш детальний облік та аналіз продажів.

Як коректне ведення номенклатури позначається на ресторані?

 • Уникнення плутанини та облікових помилок, що гарантує унікальна ідентифікація продуктів та напівфабрикатів.

 • Правильний розрахунок собівартості кожної страви, враховуючи всі витрати.

 • Можливий коректний аналіз продажів, що сприяє прийняттю обґрунтованих управлінських рішень.

 • Крок 3:
  Розробка детальних технологічних карт
Розробка детальних технологічних карт у ресторанному бізнесі є надзвичайно важливою процедурою, і її значення не може бути недооціненим. Технологічні карти містять докладний опис процесу приготування страви, включаючи кількість інгредієнтів, порядок їх додавання, температури, час приготування та інші важливі деталі.

Некоректні або відсутні технологічні карти призводять до приготування страв не за стандартами, ускладнюють контроль за витратами на інгредієнти, відкривають можливості для зловживань.

Розробка детальних технологічних карт є критично важливим етапом у ресторанному бізнесі. Заклади, де практикується особлива увага приділяється веденню технологічних карт збільшують прибутковість на 15% і більше.
 • Крок 4:
  Своєчасне оприбуткування товарів
Несвоєчасне оприбуткування товарів може призвести до невірних залишків на складах, ускладнювати контроль за закупівельними цінами та собівартістю страв, а також призводити до розходження облікових даних з результатами інвентаризації.

Своєчасне оприбуткування товарів є критично важливим для ресторанного бізнесу. Воно дозволяє вести актуальний облік залишків на складах та оперативно реагувати на зміни в закупівельних цінах. Це забезпечує точний розрахунок собівартості страв.
 • Крок 5:
  Налаштування методики списань страв і напівфабрикатів
Некоректна методика списань призводить до невірного обліку фактичного залишку товару на складах з калькуляційним в системі, втрат при обробці, а також до розбіжностей між запланованими й фактичними витратами.

Налаштування правильної методики списань є одним з ключових елементів ресторанного обліку. Згідно зі статистикою, ресторани, які впроваджують ефективну методику списань, запобігають до 15% неефективних витрат.
 • Крок 6:
  Розробка системи інвентаризації
Відсутність впорядкованої системи інвентаризації призводить до не вчасного виявлення розбіжностей між фактичними та обліковими залишками товарів. Це означає, що ресторан не завжди точно знає, скільки товарів насправді є на складі, і це може вплинути на багато аспектів бізнесу.

З одного боку, це може вести до надлишкових закупівель, оскільки облікові дані показують недостатність запасів.

З іншого боку, це може спричинити проблеми з нестачею товарів під час пікового попиту, що може призвести до втрати гостей та зниження обсягу продажів.

Отже, впорядкована система інвентаризації покращує ефективність управління запасами та знижує витрати закладу.
 • Крок 7:
  Створення системи звітності
Розроблена система звітності дозволяє чітко відстежувати всі ключові показники: від залишків на складах до собівартості страв. Вона забезпечує:

 • своєчасне реагування на зміни, визнаючи негативні тенденції
 • інформацію для оптимізації меню
 • мінімізацію списань, уникаючи псування продуктів

Систематичний підхід до вдосконалення товарно-складського обліку в ресторані, який реалізується шляхом регулярного ведення товарно-складських звітів, суттєво підвищує фінансову ефективність закладу.
 • Крок 8:
  Постійний моніторинг і корекція облікової системи
Система обліку потребує постійного моніторингу та корекції. Необхідно вчасно вносити необхідні зміни, щоб реагувати на зміни та оптимізовувати бізнес-процеси.

 • Перевіряйте всі операції: продажі, закупівлі, списання.
 • Шукайте відхилення порівнюючи різні періоди роботи закладу.
 • Аналізуйте обіг товарів.
 • Вчасно оновлюйте ціни.

Використовуючи прогресивну систему обліку у своєму закладі, таку як Syrve, ви зможете відстежувати зміни в закупівельних цінах, витратах і продажах, що дозволить оперативно реагувати на зміни. Така система є незамінним інструментом для тих, хто прагне до ефективності та гнучкості в управлінні своїм рестораном.

Висновок

Систематичне вдосконалення товарно-складського обліку дозволяє досягти фінансової стабільності, збільшення прибутковості, зниження витрат та підвищення контролю над ключовими аспектами діяльності. Результатом є підвищення конкурентоспроможності на ринку, що сприяє успішному розвитку ресторанного бізнесу.

Понад 1700 закладів вже довірили спеціалістам Смарт кафе процес автоматизації їх товарно-складського обліку, отримавши результат, який забезпечив коректність управління ресторанним бізнесом.

Хочете автоматизувати
товарно-складський облік?

Залишайте заявку на консультацію експерта
Ви у гарній компанії
Ви у гарній компанії
Ми у соцмережах
© 2024 СМАРТ КАФЕ
Контакти
Відділу продажу
+38 (063) 514-82-56
------------------
Техпідтримка 24/7
+38 (063) 514-82-53

м. Одеса, вул. Базарна, 77
м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11А, оф. 1114